Sağlık

Lenfoma nedir? Lenfoma hastalığı tedavisi var mı?

Son geçen yüzyılda ve günümüzde bağışıklık sistemi üzerine çeşitli çalışmalar yapılıyor. Lenfomalar bağışıklık sisteminin urlarıdır. Lenf düğümlerinde çıkan, ve lenfositlerden oluşan urların tümüne lenfoma denir. Lenfomaların sadece altında yatan nedenleri ve oluşma süreçleri değil, birebir vakitte sağaltımları konusunda da değerli gelişmeler kaydedilmiştir. Günümüzde Hodgkin dışı lenfoma olan her hasta için münasip bir sağaltım sistemi bulunmaktadır.

Bu urlar lenf düğümlerinde çıkmakta, ve bu düğümlerin şişmesiyle kendilerini belirli etmektedirler. Lenfomalar, lösemi ile yakından ilgilidirler; bir bireyde iki durum birlikte de görülebilir, ya da öbürü olmadan yalnız biri de olabilir. Lenfomaların çok tipi bulunmaktadır, ve lösemilerle birlikte tümü kan kanserleri ismi altında toplanmaktadır.

LENFOMA NEDİR?

Lenfoma lenfositlerin oluşturduğu bir kanser tipidir. Lenf dokusunun habis tümörüne verilen umum bir isimdir. Kanser ya sıradan hücrelerin süratle çoğalması yahut alışılagelmiş lenfositlere nazaran daha uzun vade yaşamaları ile oluşur. Malign lenfoid hücreler de sıradan lenfositler üzere lenf düğümü, dalak, kemik iliği, kan ve gayri organlarda çoğalır. Lenfoma; Hodgkin lenfoma ve Hodgkin dışı lenfoma ismi altında iki büyük kümeye ayrılır.

1832 yılında Thomas Hodgkin, lenfomanın birinci tarifini yapıp, kendi ismini verdiği Hodgkin lenfoması marazını açıklamıştır. Hodgkin lenfoması dışında da birçok çeşitte lenfoma günümüze değin tanımlandığı için, 1982 yılında yetkeler, lenfomaları Hodgkin lenfoması ve Hodgkin dışı lenfoma olarak ikiye ayırmıştır. Hodgkin dışı lenfoma çatısı altında 16 değişik lenfoma bulunmaktadır. Ama bu 16 çeşit lenfoma kendi aralarında da büyük ayrılıklar gösterdiği için, Hodgkin dışı lenfoma tarifi pek sahih bir yaklaşım olmaktan çıkmış, bunun konumuna sırf umumî bir isim niteliğinde kalmıştır.

Lenfomaların kimi tipleri süreğen olup, en az belirtiyle ilerleyebilir (örneğin, küçük lenfositik lenfoma), ve hayat müddetinin kısalmasına neden olmaz. Gelgelelim, bu yelpazenin öbür ucunda, çok çabuk gelişen ve süratli ilerleyen lenfomalar da bulunmaktadır (Burkitt lenfoması). Bundan ötürü, illetin patologlarca gerçek tanısının konulması çok değerli olup, sağaltım yolunu ve beklenen gidişi etkilemektedir.

Lenfomalı olan hastalar üzerinde patolog, onkolog, ve ışınlamadan sorumlu hekimlerden oluşan bir ekibin çok öğretili bir biçimde çalışması, ve bunu eş güdümlü yapması çok değerlidir.

LENFOMA ILLETI TEDAVİSİ VAR MI?

Lenfoma tanısında öncelikle hastanın hikayesi alınmalı daha sonra ise tanı koymak için sınırlı bir büyüklükteki lenf nodundan biyopsi yapılmalıdır. Mümkünse lenf nodunun tamamı patolojik incelemeye tabi tutulmalıdır. Tanı sırasında illetin yaygınlığını belirlemeye yönelik çeşitli testler yapılmalıdır. Bunlar biyokimyasal testleri ve görüntüleme sistemlerini ve kemik iliği biyopsisini içerir.

Lenfoma tedavisi marazın tipine nazaran belirlenir. Yavaş gidişatlı formlarında “bekle ve gör” siyaseti mümkün iken, agresif tipinde kemoterapi ile hastalık denetim altına alınmalıdır.

Tekrar hastalık tipine, tedavi cevabına ve tekrarlama durumlarına bakılarak kararı verilmek üzere kemik iliği nakli tedavi alternatiflerinden biridir. Kemik iliği nakli kişinin kendisinden yahut hastalık tipine ve durumuna bağlı olarak akraba yahut akraba dışı vericiden yapılabilir. Lenfoma günümüz kaidelerinde tedavi süreci uzun ve güçlü olsa da tedavi edilebilen bir kanser cinsidir.

LENFOMA MARAZI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Birinci şikayet birden fazla defa uzunluğunda ortaya çıkan ağrısız bir şişliğin fark edilmesi formundadır. Hodgkin lenfomada bu şişlik mahsusen solda köprücük kemiği üzerinde yerleşimlidir. Koltuk altı ve kasıktaki lenf düğümü ortamlarında de büyüme olabilir. Az sayıda hastada ise lenf düğümü büyümesinin yaygın olduğu görülür. Göğüs kafesi içinde ya da karın boşluğu içindeki lenf düğümlerinde de büyüme olabilir. Bunlar bası nedeni olacak büyük kitleler oluşturuyorsa nefes darlığı, yüzde ve uzunluğunda şişme ya da karında şişlik, ele gelen kitle, karın ağrısı olması üzere şikayetlere yol açarlar.

Fizik muayenede karaciğer ya da dalak büyüklüğü saptanabilir. Hastalık lenf düğümü dışındaki dokuları da tutabilir. Akciğer, karaciğer, kemik, kemik iliği tutulumu en sık lenf düğümü dışı tutulum alanlarıdır. Lenf düğümü dışı tutulum olması ekstranodal hastalık olarak isimlendirilir. Başlangıçta vakaların % 5- 10 unda ekstranodal tutulum olabilir. Hastaların bir kısmında lenfomaya bağlı olarak ortaya çıkan ve sistemik semptomlar olarak bedellendirilen bulgular olabilir. Bunlar ateş, gece terlemesi, son 6 ayda vücut yükünün % 10 undan ziyade kilo kaybı olmasıdır. Ateşin nedeni bir infeksiyon değildir. Sistemik semptomlar bu marazlara mahsus değildir. Hodgkin lenfomada kaşıntı da olabilir. Hodgkin lenfomada hasta alkol alınınca büyümüş lenf düğümlerinde ağrı olduğunun tabir edebilir. Bademciklerin tutulumu Hodgkin dışı lenfomada daha sık olmaktadır. Lenfomalı hastaların az bir kısmında fizik muayenede büyümüş bir lenfadenomegali bulunmaz.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu